PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Handlová, 21.-22.05.2005

O pohár mesta Handlová