PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Handlová, 20.-21.05.2006

O pohár mesta Handlová