PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Handlová, 17.-18.05.2008

O pohár mesta Handlová