PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Dolný Kubín, 22.-23.04.2006

Veľká cena Dolného Kubína