PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Tréningy budú od pondelka 28. februára 2022 pokračovať v krytej plavárni UMB nasledovne: ■ 1. a 2. tréningová skupina vždy v pondelok až štvrtok vždy od 15:00 hod. do 17:00 hod., v piatok od 15:00 hod. do 16:00 hod. ■ 3A tréningová skupina vždy v pondelok až piatok od 15:00 hod. do 16:00 hod. ■ 3B tréningová skupina vždy

Zobraziť viac
Hore