PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Prevádzkovateľ krytej plavárne Štiavničky musel v zmysle Vyhlášky úradu verejného zdravotníctva SR  č. 240 pre ČERVENÚ FARBU (I. stupeň ohrozenia) zaviesť prísnejší režim (strana 5, odsek 4 vyhlášky). Režim pre ČERVENÚ FARBU znamená: ■ vstup do prevádzky krytej plavárne len pre osoby „OTP“ (s výnimkou detí do 12 rokov + 2 mesiace (nové usmernenie), ktoré sú považované

Zobraziť viac
Hore