PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Tréningy budú od pondelka 26. septembra 2022 pokračovať v krytej plavárni UMB nasledovne: ■ 1. a 2. tréningová skupina v pondelok až štvrtok vždy od 15:00 hod. do 17:00 hod., v piatok od 15:00 hod.  do 16:00 hod. ■ 3A tréningová skupina v pondelok až piatok od 15:00 hod. do 16:00 hod. ■ 3B tréningová skupina v pondelok až štvrtok

Zobraziť viac
Hore