PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Tréningy budú od pondelka 9. januára 2023 pokračovať v krytej plavárni Štiavničky nasledovne: 1. tréningová skupina v pondelok až piatok vždy od 15:00 hod. do 17:00 hod. 2. tréningová skupina v pondelok až piatok vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. 3. tréningová skupina v pondelok až štvrtok vždy od 16:00 hod. do 17:00 hod. Zraz pred každým tréningom

Zobraziť viac
Hore