PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Tréningy budú od utorka 9. januára 2024 do piatku 2. februára 2024 pokračovať v krytej plavárni Štiavničky nasledovne: ■ 1. tréningová skupina v pondelok až štvrtok od 15:00 hod. do 17:00 hod., v piatok od 15:00 do 16:00 hod. ■ 2. tréningová skupina v pondelok až piatok vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. ■ 3. tréningová skupina v pondelok

Zobraziť viac