PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Velká cena města Opavy, Opava, CZE, 12.-13.02.2005-2