PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Zahájenie plaveckej sezóny 2006/2007, Tajov, chata Bopa, 01.-02.09.2006

« z 3 »