PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Veľkonočné plavecké preteky, Žiar nad Hronom, 15.03.2008