PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Veľká cena Veľkého Krtíša, Veľký Krtíš, 30.09.2006