PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Tréning pred sústredením, Banská Bystrica, 23.08.2007

« z 2 »