PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Štúrovské stovky, Štúrovo, 29.08.2009