PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Letné plavecké sústredenie, Štúrovo, 24.-31.08.2008

« z 2 »