PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Jarné Majstrovstvá SSO dlhé trate, Žiar nad Hronom, 25.04.2009