PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Jarná cena Žiliny, Žilina, 28.-30.03.2008