PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Jarná cena Žiliny, Žilina, 20.-22.03.2009