PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Bratislava, 30.06.-02.07.2006

Letné Majstrovstvá SR juniorov a seniorov

« z 2 »