PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Banská Štiavnica, 18.-19.10.2008

Štiavnický kahanec