PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Banská Bystrica, 23.08.2007

Tréning pred sústredením

« z 2 »