PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Pokračovanie tréningovej činnosti od stredy 1. septembra 2021

Dostali sme informáciu od vedenia univerzity, že bazén fakulty UMB sa v zimnom semestri zatiaľ napúšťať nebude (minimálne do konca septembra 2021). Definitívne rozhodnutie bude známe až po oficiálnom začatí semestra (20.09.2021) po porade s vedením univerzity a podľa aktuálnej pandemickej situácie. Ak by sa bazén napustil, nebude prevádzky schopný skôr ako od októbra 2021.

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme informovať, že pokračovanie našej tréningovej činnosti od 1. septembra 2021 sa bude uskutočňovať v krytej plavárni Štiavničky.

Krytá plaváreň Štiavničky

streda 1. septembra 2021 – voľno, štátny sviatok

pondelok 6. septembra 2021 – voľno, sanitačný deň

streda 15. septembra 2021 – voľno, štátny sviatok

Tréningy 1. a 2. družstva v pondelok až piatok vždy v čase 15:00 – 17:00 hod.

Tréningy 3. družstva v pondelok až piatok vždy v čase 15:00 – 16:00 hod.

Spoločný vstup všetkých tréningových družstiev o 14:45 hod.

Ďalšie informácie Vám budeme posielať s dostatočným predstihom.

Hore