PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Informácia o tréningoch v novej plaveckej sezóne 2023/2024

Spoločná príprava na novú sezónu (platí pre všetky tréningové skupiny) sa začne tréningami v areáli Aqualandu (plážové kúpalisko). Zraz vo štvrtok 24. augusta 2023 o 8:00 hod. pred krytou plavárňou Štiavničky (prevzatie plaveckých pomôcok). V piatok 25. augusta 2023 zraz o 8:00 hod. pred južným vchodom do plážového kúpaliska (zo strany krytej plavárne). Tréningy budú do 10:00 hod.

Športová príprava pokračuje letným plaveckým kempom v Závadke nad Hronom od pondelka 28. augusta 2023 do piatku 1. septembra 2023.

od pondelka 4. septembra 2023 do piatku 29. septembra 2023 pokračovanie tréningového programu v bazéne Štiavničky nasledovne:

  1. skupina pondelok až piatok vždy v čase od 15:00 do 17:00 hod.
  1. skupina pondelok až piatok vždy v čase od 15:00 do 16:00 hod.
  1. skupina pondelok až štvrtok vždy v čase od 16:00 do 17:00 hod.

piatok 15. september 2023 – voľno, štátny sviatok

■ od októbra 2023 by mal tréningový program pokračovať v bazéne UMB. Časový rozvrh bude zverejnený dodatočne po obdržaní rozvrhu semestra (nemal by sa meniť a mal   by byť totožný s časmi tréningov ako v krytej plavárni Štiavničky),

■ všetky prípadné zmeny budú oznámené s dostatočným predstihom.

Upozornenie (platí pre všetky tréningové skupiny):

■ zraz pretekárov je vždy 15 minút pred začiatkom každého tréningu vo vestibule plavárne, tréneri zabezpečia spoločný odchod do šatní

■ nedoporučujeme nosiť na tréningy žiadne cennosti, za ich prípadnú stratu a odcudzenie náš plavecký oddiel nezodpovedá

■ v prípade, že Vaše dieťa sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť plánovaných tréningov a súťaží, oznámte to prosím bezodkladne trénerom (telefonicky, SMS-kou, e-mailom, …)

Žiadame rodičov, aby si svoje voľno časové víkendové aktivity zariadili tak, aby sa športovci mohli zúčastniť všetkých súťaží na ktoré boli nominovaní

■ termínový kalendár súťaží spolu s menovitými nomináciami je k dispozícii na našej webovej stránke www.poumb.sk ako aj na informačných nástenkách nášho oddielu.

Hore