PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Pokračovanie tréningov od pondelka 9. januára 2023

Tréningy budú od pondelka 9. januára 2023 pokračovať v krytej plavárni Štiavničky nasledovne:

  • 1. tréningová skupina v pondelok až piatok vždy od 15:00 hod. do 17:00 hod.
  • 2. tréningová skupina v pondelok až piatok vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod.
  • 3. tréningová skupina v pondelok až štvrtok vždy od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Zraz pred každým tréningom vo vestibule krytej plavárne Štiavničky o 14:45 hod. (platí pre 1. a 2. tréningovú skupinu) a 15:45 hod. (platí pre 3. tréningovú skupinu). Tréneri zabezpečia spoločný vstup do priestorov objektu bazéna pomocou nastaveného čipového systému na konkrétny čas.  Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o dodržiavanie času vstupu na tréningy.

  • Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotný stav svojho dieťaťa vrátane bezpríznakového stavu kovidového resp. iného ochorenia.

Sledujte pravidelne webovú stránku nášho plaveckého oddielu www.poumb.sk na ktorej sú uverejňované aktuálne informácie, ako aj nominácie pretekárov na jednotlivé preteky.

Aké podujatia nás čakajú? Prejdite do Termínovej listiny a pozrite si nasledujúce podujatia.

Hore