PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Pokračovanie tréningov od pondelka 8. novembra 2021

Žiaľ, kvôli celoplošne sa zhoršujúcej epidemiologickej situácii sa aj okres Banská Bystrica dostal do „čiernej farby“ Covid automatu.

Prevádzkovateľ krytej plavárne Štiavničky nám oznámil, že od pondelka 8. novembra 2021 je nútený z ekonomických dôvodov až do odvolania plaváreň Štiavničky zatvoriť.

Toto rozhodnutie padlo po zanalyzovaní očakávaného vývoja a jeho ekonomických dopadov. Tento stav by mal pokračovať aj prípadným do-očkovaním obyvateľstva (získaním tzv. žolíka) a tým dosiahnutím „bordovej farby“ okresu Banská Bystrica.

Z uvedených dôvodov sa tréningová činnosť od 8. novembra 2021 prerušuje.

Z ekonomických dôvodov by k znovu otvoreniu plavárne Štiavničky malo dôjsť až zlepšovaním epidemiologickej situácie, ktorá by Vyhláškou garantovala vyššiu povolenú návštevnosť plavárne (ideálne „červená“ / “oranžová“ farba v súčasnosti platného Covid automatu).

S veľkým želaním, že toto sa už raz musí skončiť, Vám ďakujeme za pochopenie a podporu.

Hore