PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Pokračovanie tréningov od pondelka 28. februára 2022

Tréningy budú od pondelka 28. februára 2022 pokračovať v krytej plavárni UMB nasledovne:

1. a 2. tréningová skupina vždy v pondelok až štvrtok vždy od 15:00 hod. do 17:00 hod., v piatok od 15:00 hod. do 16:00 hod.

3A tréningová skupina vždy v pondelok až piatok od 15:00 hod. do 16:00 hod.

3B tréningová skupina vždy v pondelok až štvrtok od 15:00 hod. do 16:00 hod.

Dochádza k novému režimu vstupu do objektov UMB. Na tréningy sa už nebude vchádzať hlavným vstupom do budovy UMB okolo informátora (ako to bolo doteraz). Bol vytvorený samostatný vchod, ktorý sa nachádza  za uzatváracou rampou v priestoroch garáží (za vysokoškolským internátom). Nový vchod (so strieškou) je situovaný v rohu zadnej časti budovy plavárne susediaci s budovou vysokoškolského internátu.

Tréneri zabezpečia spoločný vstup do priestorov objektu UMB a bazéna pomocou nastaveného čipového systému na konkrétny čas (individuálny vstup nebude možný). Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o dodržanie času vstupu na tréningy do objektu UMB, ktorý bol stanovený pre náš plavecký oddiel jednotne na 14:55 hod. Pred tréningom v pondelok 28. februára 2022 sa ešte stretneme na parkovisku pred UMB o 14:45 hod., kde našim zverencom ukážeme a vysvetlíme nový systém vstupov na tréningy. Od utorka 1. marca 2022 sa už budeme zhromažďovať priamo pred novým vstupom do objektu UMB a spoločný vstup bude vždy o 14:55 hod. (platí pre všetky tréningové skupiny). 

Vstup do krytej plavárne UMB na tréningové účely je povolený už bez režimových obmedzení (nie je potrebné žiadne potvrdenie).

Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotný stav svojho dieťaťa vrátane bezpríznakového stavu kovidového resp. iného ochorenia.

Vstup do priestorov objektov UMB je povolené prekrytím horných dýchacích ciest zatiaľ stále len pomocou respirátora (nie sú povolené jednorázové ani textilné rúška, šatky, šály…).

Na tréningoch v bazéne UMB musí mať každý plaveckú čapicu (bielu klubovú) a z hygienických dôvodov je doporučená bazénová obuv (šlapky). Všetky plavecké pomôcky (dosky, plutvy, šnorchle, packy) ostávajú uložené na bazéne v uzamykateľných klietkach.

Nakoľko v šatniach nie sú samostatne uzamykateľné skrinky, náš plavecký oddiel za prípadné straty nezodpovedá (cenné veci si naši zverenci môžu zobrať so sebou na bazén).

Hore