PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Pokračovanie tréningov od pondelka 26. septembra 2022

Tréningy budú od pondelka 26. septembra 2022 pokračovať v krytej plavárni UMB nasledovne:

1. a 2. tréningová skupina v pondelok až štvrtok vždy od 15:00 hod. do 17:00 hod., v piatok od 15:00 hod.  do 16:00 hod.

3A tréningová skupina v pondelok až piatok od 15:00 hod. do 16:00 hod.

3B tréningová skupina v pondelok až štvrtok od 15:00 hod. do 16:00 hod.

prípravka plávania v utorok a vo štvrtok od 16:00 hod. do 17:00 hod.

Vstup do objektov UMB. Na tréningy sa nebude vchádzať hlavným vstupom do budovy UMB okolo informátora. Bol vytvorený samostatný vchod, ktorý sa nachádza  za uzatváracou rampou v priestoroch garáží (za vysokoškolským internátom). Nový vchod (so strieškou) je situovaný v rohu zadnej časti budovy plavárne susediaci s budovou vysokoškolského internátu.

Tréneri zabezpečia spoločný vstup do priestorov objektu UMB a bazéna pomocou nastaveného čipového systému na konkrétny čas (individuálny vstup nebude možný). Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o dodržanie času vstupu na tréningy do objektu UMB, ktorý bol stanovený pre náš plavecký oddiel jednotne na 14:55 hod. (platí pre všetky tréningové skupiny). Vstup členov prípravky bude jednotný o 15:55 hod.

Zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za zdravotný stav svojho dieťaťa vrátane bezpríznakového stavu kovidového resp. iného ochorenia.

Na tréningoch v bazéne UMB musí mať každý plaveckú čapicu (bielu klubovú) a z hygienických dôvodov je doporučená bazénová obuv (šlapky). Všetky plavecké pomôcky (dosky, plutvy, šnorchle, packy) ostávajú uložené na bazéne v uzamykateľných klietkach.

Nakoľko v šatniach nie sú samostatne uzamykateľné skrinky, náš plavecký oddiel za prípadné straty nezodpovedá (cenné veci si naši zverenci môžu zobrať so sebou na bazén).

Sledujte pravidelne webovú stránku nášho plaveckého oddielu www.poumb.sk na ktorej sú zverejňované aktuálne informácie, ako aj nominácie pretekárov na jednotlivé preteky.

Hore