PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Informácia o pokračovaní tréningov od utorka 6. októbra 2020 (bazén Štiavničky)

1. skupina (tréner Milan Záborský, tel.: 0903 504 713)

Veronika Potančoková /2001/, David Rosa /2001/, Tomáš Parížek /2004/, Lucia Hovorková /2005/, Tomáš Tišliar /2005/, Branislav Vavrica /2005/, Matúš Mesároš /2006/, Ivan Yeshchenko /2006/, Nina Znášiková /2006/, Lenka Kováčiková /2007/, Gabriela Nárožná /2007/, Liliana Jankovičová /2009/, Ema Malíková /2009/

■ pondelok, štvrtok 15:00 hod. – 17:00 hod.
■ streda 15:30 hod. – 16:30 hod. suchá príprava v Ultimuve
■ utorok, piatok 15:00 hod. – 16:00 hod.

■ pondelok 5. októbra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň
■ pondelok 2. novembra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň
■ utorok 17. novembra 2020 – voľno, štátny sviatok
■ pondelok 7. decembra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň

■ všetky prípadné ďalšie zmeny budú oznámené s dostatočným predstihom.


2. skupina (trénerka Janka Potančoková, tel.: 0915 154 822), (tréner Milan Záborský, tel.: 0903 504 713)

Filip Súlovec /2006/, Laura Cziczeyová /2007/, Lívia Majdiaková /2007/, Oliver Graus /2007/, Oliver Greiner /2007/, Oliver Dian /2008/, Martin Halaj /2008/, Viktor Lapin /2008/, Zuzana Lukáčová /2008/, Peter Parížek /2008/, Tomáš Súlovec /2008/, Klára Stebilová /2009/, Stela Studená /2009/, Michaela Korecká /2010/, Zuzana Paceková /2010/, Martin Šedivec /2010/, Nina Žabková /2010/

■ pondelok, utorok, piatok 15:00 hod. – 16:00 hod.
■ streda 15:00 hod. – 17:00 hod.
■ štvrtok 15:00 hod. – 16:00 hod. bazén: len Súlovec Filip, Cziczeyová Laura, Graus Oliver, Lukáčová Zuzana
■ štvrtok 16:00 hod. – 17:00 hod. všetci ostatní suchá príprava v Ultimuve

■ pondelok 5. októbra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň
■ pondelok 2. novembra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň
■ utorok 17. novembra 2020 – voľno, štátny sviatok
■ pondelok 7. decembra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň

■ všetky prípadné ďalšie zmeny budú oznámené s dostatočným predstihom


3. skupina (trénerka Janka Potančoková, tel.: 0915 154 822)

Martin Krkoš /2008/, Andrej Lukáč /2008/, Timur Vasil /2008/, Gréta Mandáková /2009/, Oliver Molnár /2009/, Leon Sloboda /2009/, Emma Šaušová /2009/, Soňa Vojčeková /2009/, Erik Vavrica /2009/, Tomáš Vavrica /2009/, Jakub Holúbek /2010/, Terezka Kavčaková /2011/, Dušan Kostiviar /2011/, Lukáš Ličko /2011/, Melánia Maťušová /2011/, Karolína Glezgová /2012/, Juraj Hric /2012/, Ema Hovorková /2013/

■ pondelok, utorok, streda 16:00 hod. – 17:00 hod.
■ štvrtok, piatok 15:00 hod. – 16:00 hod.

■ pondelok 5. októbra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň
■ pondelok 2. novembra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň
■ utorok 17. novembra 2020 – voľno, štátny sviatok
■ pondelok 7. decembra 2020 – bazén zatvorený, sanitačný deň

■ všetky prípadné ďalšie zmeny budú oznámené s dostatočným predstihom.


Upozornenie (platí pre všetky tréningové skupiny):

■ zraz pretekárov je vždy 15 minút pred začiatkom každého tréningu vo vestibule plavárne, tréneri zabezpečia spoločný odchod do šatní (rúško je povinné),
■ nedoporučujeme nosiť na tréningy žiadne cennosti, za ich prípadnú stratu
a odcudzenie náš plavecký oddiel nezodpovedá,
■ v prípade, že Vaše dieťa sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť plánovaných tréningov a súťaží, oznámte to prosím bezodkladne trénerom (telefonicky, SMS-kou, e-mailom, …)
■ žiadame rodičov, aby si svoje voľno časové víkendové aktivity zariadili tak, aby sa športovci mohli zúčastniť všetkých súťaží na ktoré budú nominovaní (v prípade priaznivej epidemiologickej situácie),
■ termínový kalendár súťaží spolu s menovitými nomináciami športovcov bude k dispozícii na našej webovej stránke www.poumb.sk ako aj na informačných nástenkách nášho oddielu s dostatočným predstihom

Hore