PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Informácia o pokračovaní tréningov od stredy 2. septembra 2020 (bazén Štiavničky)

1. skupina (tréner Milan Záborský, tel.: 0903 504 713)

Veronika Potančoková /2001/, Tomáš Parížek /2004/, Lucia Hovorková /2005/, Tomáš Tišliar /2005/, Branislav Vavrica /2005/, Matúš Mesároš /2006/, Ivan Yeshchenko /2006/, Nina Znášiková /2006/, Lenka Kováčiková /2007/, Liliana Jankovičová /2009/, Ema Malíková /2009/

 • od stredy 2. septembra 2020 do stredy 30. septembra 2020 pokračovanie tréningového programu v bazéne Štiavničky vždy v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod.,
 • pondelok 7. septembra 2020 – voľno, bazén zatvorený (sanitačný deň),
 • utorok 15. septembra 2020 – voľno, štátny sviatok,
 • od októbra 2020 bude tréningový program pokračovať v bazéne UMB,
 • Časový rozvrh bude zverejnený dodatočne po obdržaní rozvrhu semestra (nemal by sa meniť a mal by byť totožný s minulou sezónou),
 • všetky prípadné zmeny budú oznámené s dostatočným predstihom.

2. skupina (trénerka Janka Potančoková, tel.: 0915 154 822), (tréner Milan Záborský, tel.: 0903 504 713)

Filip Súlovec /2006/, Laura Cziczeyová /2007/, Lívia Majdiaková /2007/, Gabriela Nárožná /2007/, Oliver Graus /2007/, Oliver Greiner /2007/, Oliver Dian /2008/, Martin Halaj /2008/, Viktor Lapin /2008/, Zuzana Lukáčová /2008/, Peter Parížek /2008/, Tomáš Súlovec /2008/, Klára Stebilová /2009/, Stela Studená /2009/, Michaela Korecká /2010, Zuzana Paceková /2010/, Martin Šedivec /2010/, Nina Žabková /2010/, Michaela Glezgová /2012/

 • od stredy 2. septembra 2020 do stredy 30. septembra 2020 pokračovanie tréningového programu v bazéne Štiavničky vždy v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod.,
 • pondelok 7. septembra 2020 – voľno, bazén zatvorený (sanitačný deň),
 • utorok 14. septembra 2020 – voľno, štátny sviatok,
 • od októbra 2020 bude tréningový program pokračovať v bazéne UMB. Časový rozvrh bude zverejnený dodatočne po obdržaní rozvrhu semestra (nemal by sa meniť a mal by byť totožný s minulou sezónou),
 • všetky prípadné zmeny budú oznámené s dostatočným predstihom.

3. skupina (trénerka Janka Potančoková, tel.: 0915 154 822)

Andrej Lukáč /2008/, Gréta Mandáková /2009/, Oliver Molnár /2009/, Leon Sloboda /2009/, Emma Šaušová /2009/, Timur Vasil /2009/, Soňa Vojčeková /2009/, Erik Vavrica /2009/, Tomáš Vavrica /2009/, Jakub Holúbek /2010/, Terezka Kavčaková /2011/, Dušan Kostiviar /2011/, Lukáš Ličko /2011/, Melánia Maťušová /2011/, Juraj Hric /2012/, Ema Hovorková /2013/

 • od stredy 2. septembra 2020 do stredy 30. septembra 2020 pokračovanie tréningového programu v bazéne Štiavničky vždy v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod.,
 • pondelok 7. septembra 2020 – voľno, bazén zatvorený (sanitačný deň),
 • utorok 14. septembra 2020 – voľno, štátny sviatok,
 • od októbra 2020 bude tréningový program pokračovať v bazéne UMB. Časový rozvrh bude zverejnený dodatočne po obdržaní rozvrhu semestra (nemal by sa meniť a mal by byť totožný s minulou sezónou),
 • všetky prípadné zmeny budú oznámené s dostatočným predstihom.

Usmernenie (platí pre všetky tréningové skupiny):

 • zraz pretekárov je vždy 15 minút pred začiatkom každého tréningu vo vestibule plavárne, tréneri zabezpečia spoločný odchod do šatní,
 • nedoporučujeme nosiť na tréningy žiadne cennosti, za ich prípadnú stratu a odcudzenie náš plavecký oddiel nezodpovedá,
 • v prípade, že Vaše dieťa sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť plánovaných tréningov a súťaží, oznámte to prosím bezodkladne trénerom (telefonicky, SMS-kou, e-mailom, …),
 • žiadame rodičov, aby si svoje voľno časové víkendové aktivity zariadili tak, aby sa športovci mohli zúčastniť všetkých súťaží na ktoré boli nominovaní,
 • termínový kalendár súťaží spolu s menovitými nomináciami športovcov je k dispozícii na našej webovej stránke www.poumb.sk ako aj na informačných nástenkách nášho oddielu.

Hore