PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Informácia o pokračovaní tréningov – krytá plaváreň Štiavničky od stredy 1. júla 2020 do stredy 15. júla 2020

1. tréningová skupina okrem soboty a nedele od 09:00 hod. do 11:00 hod.

Veronika Potančoková /2001/, Tomáš Parížek /2004/, Lucia Hovorková /2005/, Tomáš Tišliar /2005/, Branislav Vavrica /2005/, Matúš Mesároš /2006/, Ivan Yeshchenko /2006/, Nina Znášiková /2006/, Lenka Kováčiková /2007/, Ema Malíková /2009/, Liliana Jankovičová /2009/


2. tréningová skupina okrem soboty a nedele od 09:00 do 11:00 hod.

Filip Súlovec /2006/, Gabriela Nárožná /2007/, Laura Cziczeyová /2007/, Lenka Figová /2007/, Lívia Majdiaková /2007/, Oliver Greiner /2007/, Oliver Graus /2007/, Oliver Dian /2008/, Martin Halaj /2008/, Viktor Lapin /2008/, Peter Parížek /2008/, Tomáš Súlovec /2008/, Zuzana Lukáčová /2008/, Klára Stebilová /2009/, Stela Studená /2009/, Zuzana Paceková /2010/, Nina Žabková /2010/

■ po každom tréningu odporúčame obidvom tréningovým skupinám absolvovať doma 15 minút strečingové a uvoľňovacie cvičenia, ktoré sú zverejnené na klubovej stránke www.poumb.sk 


3. tréningová skupina okrem soboty a nedele od 09:00 hod. do 10:00 hod.

Andrej Lukáč /2008/, Timur Vasil /2008/, Oliver Molnár /2008/, Leon Sloboda /2008/, Soňa Vojčeková /2009/, Gréta Mandáková /2009/, Emma Šaušová /2009/, Michaela Korecká /2010/, Jakub Holúbek /2010/, Martin Šedivec /2010/, Lukáš Ličko /2011/, Melánia Maťušová /2011/, Tereza Kavčaková /2011/, Nina Kolenkášová /2011/, Dušan Kostiviar /2011/, Karolína Glezgová /2012/, Juraj Hric /2012/, Ema Hovorková /2013/

■ po každom tréningu odporúčame absolvovať doma 15 minút strečingové a uvoľňovacie cvičenia, ktoré sú zverejnené na klubovej stránke www.poumb.sk 


Usmernenie (platí pre všetky tréningové skupiny):

  • zraz pretekárov je vždy 08:45 hod. pred začiatkom každého tréningu vo vestibule krytej plavárne, tréneri následne zabezpečia spoločný odchod do šatní (prosíme bezpodmienečne dodržať čas príchodu)
  • každý pretekár musí mať vlastnú umelohmotnú fľašu s už vopred pripraveným pitným režimom ako aj bazénovú obuv (šlapky)
  • po ukončení tréningu pretekár odchádza domov bez zbytočného zdržiavania sa v spoločných priestoroch a ďalšieho zhromažďovania (tréneri zabezpečia koordináciu)

Prípadnú neúčasť rodičia oznámia pred každým tréningom trénerom SMS správou

kontakty tréneri: Milan Záborský, tel.: 0903 504 713, Janka Potančoková, tel.: 0915 154 822

Usmernenie KP Štiavničky

Hore