PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Darujte nám 2%

Vážení priatelia,

naše dane sa odvádzajú štátu. Ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatených daní vo forme 2% (nejde o daň naviac) za rok 2019 neskončí v štátnom rozpočte. Môžu ich poukázať pre niektorého z konkrétnych príjemcov tak, ako to umožňuje zákon. Tieto podmienky spĺňa aj náš Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.

Keď každý z nás osloví 5 – 10 osôb, tak to má zmysel.

Poukázaním svojho podielu dane nášmu plaveckému oddielu nezaplatíte ani cent a napriek tomu môžete pomôcť zachovať činnosť nášho plaveckého oddielu.

Ako to môžete urobiť ?

Vyplňte a podpíšte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní zodpovedajúcej sumy, ktoré máte teraz k dispozícii predtlačené. Priložte k nemu druhé tlačivo Potvrdenie, ktoré si necháte potvrdiť zamestnávateľovi (musí to byť len toto priložené tlačivo, nie iné), že ste dane skutočne zaplatili.

Obidve tlačivá nám pošlite (doručte) na adresu nášho oddielu (najneskoršie do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie) a všetko ostatné už zariadime my. Alebo ich pošlite na daňový úrad, ktorý je príslušný podľa adresy Vášho bydliska (nie podľa adresy Vášho zamestnávateľa) taktiež do konca druhého kalendára mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Pre všetky tieto účely uvádzame nasledovné naše údaje:

názov príjemcu: Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
sídlo: Mládežnícka 47, 974 04 Banská Bystrica
pridelené IČO: 31 917 321
právna forma: občianske združenie

Od svojho vzniku 4. augusta 1995 sme na slovenských šampionátoch vo všetkých vekových kategóriách vyplávali spolu 155 majstrovských titulov, 174 strieborných a 190 bronzových medailí. Okrem domácich podujatí náš oddiel dobre obstál aj na významných mítingoch v zahraničí, odkiaľ evidujeme spolu 310 zlatých, 340 strieborných a 314 bronzových medailí.

Niečo viac o nás tiež na webovej stránke www.poumb.sk

Zaslúžime si Vašu pozornosť, aj vďaka Vám dokážeme
toto neľahké obdobie prekonať.
Vopred ĎAKUJEME !!!

Vyhlásenie 2% – zamestnanci

Potvrdenie – zamestnanci

List manuál

Hore