PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Plavecké sústredenie, Štúrovo, 28.08.-04.09.2005

« z 3 »