PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Plavecké sústredenie, Podbanské, 22.11.-02.12.2005