PO UMB

Plavecký oddiel Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Jarná cena Žiliny, Žilina, 18.-19.03.2006