Členovia

1.družstvo (...kedy trénujeme?)
 
tréningová skupina trénerov:
 
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
 

2.družstvo (...kedy trénujeme?)
 
tréningová skupina trénerov:
 

1.
1.
2.
Ján Kostúr
2.
3.
Adam Žilík
3.
4.
4.
5.
 
 


3.družstvo "A" (...kedy trénujeme?)
 
tréningová skupina trénerov:
 
  • Janky Potančokovej (tel.: 0903 808 461)
  • Matúša Molitorisa (tel.: 0911 237 783)
  • Daniely Mackovej (tel.: 0902 685 668)
 
1.
Dominik Vacík
1.
Alexandra Mildeová
2.
2.
3.
Daniel Magic
3.
Sára Perželová
4.
Patrik Toman
4.
Carla Reistetterová
5.
5.
Vladimíra Desetová
6.
Patrik Folk
6.
Laura Hoferová
7.
Maxim Mechír
7.
Natália Pinterová
8.
Leo Petrigač
8.
Veronika Hrašková


9.
Alena Miškovičová
 
 
10.
 
 
11.
    12. Veronika Potančoková
    13. Zuzana Balková
    14. Klára Liptáková
 
3.družstvo "B" (...kedy trénujeme?)
 
tréningová skupina trénerov:
 
  • Janky Potančokovej (tel.: 0903 808 461)
  • Matúša Molitorisa (tel.: 0911 237 783)
  • Daniely Mackovej (tel.: 0902 685 668)
 
1.
Filip Strelec
1.
Tamara Minárová
2.
Andrej Šajgal
2.
Klára Babčanová
3.
3.
Lucia Cíliková
4.
4.
Nina Hanesová
5.
Matej Furdík
5.
Silvia Janovčíková
6.
Samuel Matušov
6.
Laura Pavlíková
7.
Nicolas Folk
7.
Ema Magicová
8.
Matúš Fukas
8.
Nikola Iliašová
9.
Andrej Kotulič
9.
10.
Filip Kučera
10.
Emma Filipková
11.
Matej Kuťka
11.
Lucia Hovorková
12. Andrej Siklenka    
 

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: