Výpis výsledkov

Kiss Géza Memorial 2010

   Miesto konania: Salgótarján, HUN
   Dátum konania:  28.11.2010
   Bazén:          krytý, 25m, obrátky hladké
   Meranie časov:  ručné
 
1.
JANKOVIČ Peter
84
 
 100 M
1:12,02
 2. miesto
 
 
 
 
 50 VS
0:29,34
 4. miesto
 
 
 
 
 
 
 
2.
MARKOVIČ Martin
94
 
 100 P
1:18,13
 3. miesto
 
 
 
 
  50 Z
0:34,91
 3. miesto
 
 
 
 
 800 VS
 10:51,96
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
OČENÁŠ Daniel
97
 
 100 P
1:38,56
 6. miesto
 
 
 
 
   50 Z
0:41,63
 7. miesto
 
 
 
 
  50 VS
0:33,58
 8. miesto
 
 
 
 
 
 
 
4.
BANSKÝ Filip       
98
 
 100 P
1:34,93
 7. miesto
 
 
 
 
 100 M
1:40,71
 7. miesto
 
 
 
 
   50 Z
0:45,91
10. miesto
 
 
 
 
 
 
 
5.
MESÁROŠ Michal
99
 
  50 VS
0:35,54
 9. miesto
 
 
 
 
   50 Z
0:44,20
 9. miesto
 
 
 
 
 100 P
0:48,51
10. miesto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.
BOŽOŇOVÁ Lívia
96
 
  50 Z
0:38,42
 2. miesto
 
 
 
 
 100 M
1:25,77
 5. miesto
 
 
 
 
 800 VS
 11:39,11
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
IVANČÁKOVÁ Jaroslava
96
 
 100 P
1:35,90
 4. miesto
 
 
 
 
   50 VS
0:35,70
 7. miesto
 
 
 
 
  50 Z
0:47,83
 9. miesto
 
 
 
 
 
 
 
3.
ŠKVARKOVÁ Alexandra
97
 
  50 Z
0:45,11
 7. miesto
 
 
 
 
   50 VS
0:36,79
 8. miesto
 
 
 
 
 100 P
1:47,25
 8. miesto
 
 
 
 
 
 
 
4.
FEDOROVÁ Adriana
98
 
  50 Z
0:42,45
 9. miesto
 
 
 
 
  50 VS
0:35,08
14. miesto
 
 
 
 
 100 M
1:40,36
14. miesto
 
 
 
 
 
 
 
5.
SPIŠIAKOVA Kristína
98
 
  50 Z
0:42,37
10. miesto
 
 
 
 
 100 P
1:35,39
11. miesto
 
 
 
 
  50 VS
0:34,37
12. miesto
 
 
 
 
 
 
 
6.
VRBOVÁ Júlia
98
 
 100 P
1:36,89
12. miesto
 
 
 
 
   50 Z
0:43,31
13. miesto
 
 
 
 
  50 VS
0:35,57
15. miesto
 
 
 
 
 
 
 
7.
BERACKOVÁ Michaela
99
 
 100 M
1:38,64
12. miesto
 
 
 
 
   50 VS
0:34,84
13. miesto
 
 
 
 
 100 P
1:42,41
17. miesto
 
 
 
 
 
 
 
8.
HRUŠKOVÁ Jessica
99
 
  50 VS
0:39,71
17. miesto
 
 
 
 
   50 Z
0:47,14
18. miesto
 
 
 
 
 100 P
1:48,18
21. miesto
 
 
 
 
 
 
 
9.
KIELAROVÁ Viktória
99
 
  50 Z
0:45,89
15. miesto
 
 
 
 
 100 P
1:43,59
18. miesto
 
 
 
 
  50 VS
0:38,33
19. miesto
 
 
 
 
 
 
 
10
MEDVEĎOVÁ Michaela
99
 
  50 VS
0:33,94
 7. miesto
 
 
 
 
 100 P
1:33,32
 9. miesto
 
 
 
 
 100 M
1:44,26
14. miesto
 
 
 
 
 
 
 
11
KOVÁČOVÁ Timea
00
 
 100 P
1:48,95
 9. miesto
 
 
 
 
   50 Z
0:57,15
12. miesto
 
 
 
 
  50 VS
0:45,56
14. miesto

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: