Výpis výsledkov

Letné M-SR mladších žiakov 2010


   Miesto konania: Trnava

   Dátum konania:  25.-27.06.2010

   Bazén:          krytý, 25m, 6 dráh, obrátky hladké

   Meranie časov:  elektronická časomiera Omega

   Kompletné výsledky: www.swimmsvk.sk

 

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Body  Por.

   –––––––––––––––––---–––––––––––––––––--––––––––––––––––-–––––––––-––

    Antalec Lukáš        98    UMB       50 m VS   0:35.34    213   
                                        100 m VS   1:23.36    173   
                                        100 m P    1:35.29    223   
  
                                      200 m P    3:25.08    227   

    Banský Filip         98    UMB      100 m VS   1:24.12    168   
                                        100 m P    1:36.00    218   
                                        100 m M    1:40.57    124   
                                        200 m P    3:19.49    247   

    Beracková Michaela   99    UMB       50 m VS    0:35.45   303   
                                        100 m VS    1:18.46   298   
                                        100 m Z     1:29.63   264   
                                        100 m PP    1:30.29   290   
                                        100 m P     1:41.80   259   
                                        200 m Z     3:06.09   293   
                                        200 m PP    3:12.87   294   
                                        200 m P     3:34.43   275   

    Hrušková Lucia       98    UMB       50 m VS    0:35.90   292   
                                        100 m VS    1:19.01   292   
                                        100 m P     1:33.59   334   
                                        200 m P     3:22.13   329   

    Mesároš Michal       99    UMB       50 m VS    0:37.55   177   
                                        100 m VS    1:27.43   150   
                                        100 m P     1:41.17   187   
                                        200 m P     3:34.72   198   

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: