VÝPIS VÝSLEDKOV

Kiss Géza Memoriál 2007

 

 

   Miesto konania: Bátonyterenye, Maďarsko

   Dátum konania:  11.3.2007

   Bazén:          krytý, 25m, 4 dráhy, obrátky hladké

 

   Meno                  Roč.  Oddiel   Disc.     Čas        Por.

   –––––––––––––––––---–––––––––––––––––--–––––––––––––––––––––––

   Ján PAVLÍK             89    UMB     50 m VS   0:27,32     1.

                                        50 m Z    0:33,20     1.

                                       100 m PP   1:08,16     1.

                                       800 m VS   9:22,58     1.

 

   Tomáš ADAMJÁK          92    UMB     50 m VS   0:29,47     4.

                                        50 m Z    0:33,52     2.

                                       800 m VS  10:30,24     6.

 

   Jakub KONTÚR           94    UMB     50 m VS   0:31,67     3.

                                        50 m P    0:39,20     2.

                                       100 m PP   1:23,51     7.

 

   Matej LEŠKO            94    UMB     50 m VS   0:33,55     8.

                                        50 m Z    0:41,53     7.

                                       800 m VS  11:25,16     9.

 

   Martin PEREŠÍNI        95    UMB     50 m VS   0:33,70     1.

                                        50 m P    0:43,20     1.

                                       100 m PP   1:24,66     2.

 

   Marcel HAVETTA         97    UMB     50 m VS   0:39,81     3.

                                        50 m P    0:49,13     2.

                                       100 m PP   1:42,57     5.

 

   Michaela MACKOVÁ       93    UMB     50 m VS   0:37,14     8.

                                        50 m P    0:45,70     5.

                                       100 m PP   1:31,84     5.

 

   Katarína ŠTEVČINOVÁ    93    UMB     50 m VS   0:33,25     1.

                                        50 m Z    0:40,56     2.

                                       800 m VS  11:05,82     1.

 

   Ingrid KOVÁČOVÁ        95    UMB     50 m VS   0:32,63     1.

                                        50 m Z    0:40,49     2.

                                       100 m PP   1:23,99     1.

 

   Lucia ROUPCOVÁ         95    UMB     50 m VS   0:33,84     2.

                                        50 m P    0:43,20     2.

                                       100 m PP   1:24,10     2.

 

   Veronika HAVETTOVÁ     95    UMB     50 m VS   0:39,68     8.

                                        50 m P    0:43,06     1.

                                       100 m PP   1:30,45     4.

 

   Annamária KOŠINOVÁ     96    UMB     50 m Z    0:43,66     4.

                                        50 m P    0:49,14     7.

                                       100 m PP   1:30,84     4.

 

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: