VÝPIS VÝSLEDKOV

Jarná cena Žiliny 2005

 

   Miesto konania: Žilina

   Dátum konania:  12.-13.3.2005

   Bazén:          krytý, 50m, 8 dráh, elektročasomiera, obrátky hladké

   Účasť:          Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Slovensko

 

   Meno                 Roč. Oddiel  Disc.      Čas       Body   Por.    Dátum

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––--–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---

   Adamják Tomáš        92   UMB      50 m VS   0:32.50   305     25.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:17.68   240     24.    13.3.2005

                                     100 m Z    1:33.19   193     12.    13.3.2005

 

   Hazuchová Katarína   92   UMB      50 m VS   0:37.33   286     31.    13.3.2005

                                      50 m P    0:46.69   294     18.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:23.92   266     29.    13.3.2005

 

   Hlaváčová Darina     94   UMB      50 m VS   0:40.11   231     23.    13.3.2005

                                      50 m P    0:49.61   245     14.    13.3.2005

 

   Lizoň Jakub          92   UMB      50 m VS   0:35.72   229     36.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:18.70   231     25.    13.3.2005

                                     100 m Z    1:40.70   153     14.    13.3.2005

 

   Majtánová Michaela   94   UMB      50 m VS   0:35.06   345      9.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:21.77   288      7.    13.3.2005

                                     100 m Z    1:33.06   271      8.    13.3.2005

 

   Miškufová Petra      86   UMB      50 m M    0:29.11   731      3.    12.3.2005

                                     100 m M    1:08.20   604      5.    12.3.2005

 

   Pavlík Ján           89   UMB      50 m VS   0:27.69   493     15.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:01.02   495     18.    13.3.2005

                                     400 m PP   5:27.24   457      7.    13.3.2005

 

   Slobodník Peter      88   UMB      50 m M    0:26.83   675      2.    12.3.2005

                                     100 m M    1:01.32   600      4.    12.3.2005

                                      50 m VS   0:25.49   632      5.    13.3.2005

                                     100 m VS   0:56.00   641      4.    13.3.2005

 

   Uhrecký Miroslav     92   UMB      50 m VS   0:32.24   312     24.    13.3.2005

                                      50 m P    0:43.39   254     13.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:12.08   300     18.    13.3.2005

 

   Češíková Barbora     92   UMB      50 m VS   0:31.59   472      9.    13.3.2005

                                     400 m PP   6:12.84   404      7.    13.3.2005

 

   Španihel Marek       92   UMB      50 m VS   0:34.47   255     34.    13.3.2005

                                      50 m P    0:42.86   264     11.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:18.81   230     27.    13.3.2005

 

   Števčinová Katarína  93   UMB      50 m VS   0:35.47   334     12.    13.3.2005

                                      50 m P    0:48.58   261     11.    13.3.2005

                                     100 m VS   1:22.68   278      9.    13.3.2005

 

Našu činnosť podporujú:

Mesto Banská Bystrica


 www.daliprint.sk

Reklama:

Mediálni partneri: